CSS level 1

CSS level 2

CSS2 - Filters

Ukázky nastavení písma, textů a pozadí


Popis stránky:

   Tato stránka demonstruje možnosti kaskádových stylů CSS1 při nastavení formátů písma textů a pozadí. Obsahuje několik odstavců které představují některé možnosti nastavení těchto vlastností. Pod odstavcem je vždy uvedena přesná definice nastavení vlastností. Jako předloha pro texty odstavců byla použita kniha Frederica Pohla, Gateway (1977). Obsah demonstračních odstavců nijak nesouvisí s účelem stránek. Pro lepší přehlednost je na definici stylu odstavců použit specifický styl jehož popis vlastností je ( color: #ff0000; font-family: courier new mono; font-size: 12; ).


Odstavec 1:

Gateway je v historii lidstva unikát a všichni si záhy uvědomili, že představuje příliš velkou hodnotu na to, aby se stala majetkem jakékoli skupiny lidí nebo jakékoli vlády. Proto byly vytvořeny Podniky Gateway, a.s. Podniky Gateway ( Obvykle nazývané "Korporace" ) je nadnárodní korporace, jejímiž hlavními partnery jsou vlády Spojených států amerických, Sovětského svazu, Spojených států brazilských, Konfederace Venuše a Nové asijské národy a partnery s ručením omezeným jsou všichni ti lidé, kteří, tak jako vy, podepsali připojenou smlouvu.

TEXT:
 - text-indent: 25; font-style: italic; font-weight: bold; word-spacing: 2
ZÁVORKA:
 - background-color: #eee100; text-decoration: line-through; letter-spacing: 2

Odstavec 2:

V něčem byla Klára mnohem dospělejší a spolehlivější, než kdy budu já sám. Třeba jak se dostala na Gateway. Nevyhrála v loterii, aby si tu cestu zaplatila. Vydělávala peníze a úmorně si je několik let šetřila. Měla kvalifikaci na řízení vzdušných dopravních prostředků, průvodcovskou licenci a titul inženýra. Pracovala na rybí farmě a peníze, které by jí dovolovaly bydlet v třípokojovém bytě v heecheeovským tunelu na Venuši, trávit dovolenou na Zemi a zaplatit si plnou lékařskou péči, si vydělávala na rybí farmě. O produkci jídla na uhlovodíkových subtrátech toho věděla mnohem víc než já, i když jsem tolik let žil ve Wyomingu. (Investovala do továrny na potraviny na Venuši za celý život nedala ani dolar do něčeho, čemu by úplně nerozuměla). Když jsme spolu byli na výpravě, byla šéfem ona. Právě ji chtěl Mečnikov do výpravy - pokud někoho chtěl - ne mě. Ona byla moje učitelka!

TEXT:
 - background-color: #e1feef; background-image: url(images/point.jpg);
   background-repeat: repeat-y; padding-left: 10px; text-indent: 25;
   font-family: Verdana; line-height: 2

Odstavec 3:

Zisky jsou využívány na vyplácení přiměřených podílů částečným partnerům, takovým, jako jste vy, kteří napomohli k objevu nových cenových předmětů, placení výloh na údržbu Gateway a úhrada částky přesahující příspěvek daně za osobu, placení roční sumy postačující hlavním partnerům ke krytí výloh na dozor křižníků, které je vidět na nedaleké oběžné dráže, vytvoření a udržení odpovídající rezervy pro nepředvídané výdaje, vyrovnání příjmů tak, aby část prostředků mohla být k dispozici na výzkum a vývoj samotných cenných předmětů.

TEXT:
 - color: #ffffff; font-family: Times New Roman, serif; font-size: 12pt;
   font-weight: 600; text-indent: 25
SPAN (obepíná text):
 - background: #000000

Odstavec 4:

Ve fiskálním roce, který končil 30. února dosáhly celkové příjmy Korporace výše 3,7 × 1012 amerických dolarů.

TEXT:
 - font-size: 11
MOCNINA:
 - font-size: 8; vertical-align: super

 

webmaster |