Petr Pexa - mobilní verze    

  Tématický plán předmětu KIN/PATA

 1. přednáška: Význam předmětu, pravidla a požadavky pro absolvování, literatura
 2. přednáška: Obecná typografie - sazba písma a odstavců, nadpisy
 3. přednáška: Seznamy, záhlaví, pata a okraje dokumentu
 4. přednáška: Mezery, interpunkce, pomlčky
 5. přednáška: Citace, obsah, sazba obrázků a tabulek
 6. přednáška: LaTeX - význam, výhody, software
 7. přednáška: LaTeX - pravidla pro psaní kódu, třídy, balíčky
 8. přednáška: LaTeX - základní struktura dokumentu
 9. přednáška: LaTeX - sazba písma, nadpisů, seznamů, citace, záhlaví a pata
 10. přednáška: LaTeX - tabulky, grafika a její formáty, barvy
 11. přednáška: LaTeX - odkazy, obsah, matematické vzorce a zdrojové kódy
 12. přednáška: LaTeX a tvorba prezentací (třída beamer)

Termín přednášky - zimní semestr 2019/2020 - pondělí 10:00 hod., posluchárna J135 v přízemí budovy PF JČU Jeronýmova 10.

Program cvičení - praktická aplikace poznatků, probraných na předchozí přednášce

Termíny cvičení - dle rozvrhu ve Stagu

Semestrální požadavky před ústní zkouškou

Splnění 2 praktických projektů se zaměřením na aplikování typografických pravidel při formátování textu v textových editorech a zpracování textových dokumentů v LaTeX, které budou zadány na cvičení v průběhu semestru.


  :: Výukové materiály na eamos.cz sipka
  :: Výukové materiály na moodle.pf.jcu.cz sipka
  :: Výsledky zápočtových testů sipka
  :: Zpět na seznam Tématických plánů sipka

  :: Zpět na titulní stránku Nahoru