Petr Pexa - mobilní verze    

  Generátor hexakódů barev

27 barev
125 barev
729 barev
4913 barev
Velikost buněk:

1
2  Poznámka:

  Většina zdrojů pro webmastery doporučuje ovšem používat na webových stránkách pouze omezenou paletu tzv. bezpečných 216 barev. Jedná se o barvy, u kterých je zaručeno, že se budou zobrazovat správně i na systémech s pouhými 256 barvami (projektory, mobilní zařízení apod.). Bezpečné barvy snižují počet možných intenzit jedné barvy z 256 na pouhých 6: 00, 33 (desítkově 51), 66 (des. 102), 99 (des. 153), CC (des. 204) a FF (des. 255). Při třech barevných složkách a šesti možných stupních pro každou barvu to dohromady dává 216 tzv. bezpečných barev.


  :: Zpět na titulní stránku Nahoru