Internetová učebnice WMLScriptu

a praktické ukázky


Stránky jsou součástí bakalářské práce Petra Mazance na téma "WAP a jazyk WMLScript"
© 2002