Petr Pexa - mobilní verze    

Tématický plán předmětu KIN/TEMA

    Seznámení s teorií tvorby výukových materiálů podle současných standardů s využitím autorského systému Moodle. V kurzu by měl student získat představu o problematice e-learningu, možnostech využití a aplikací do výuky. V průběhu celého kurzu studenti plní úkoly, které povedou k vytvoření elektronického výukového materiálu na zadané téma.
Termíny cvičení - dle rozvrhu ve Stagu

Požadavky na zápočet

Zápočtový projekt: vytvoření plnohodnotného elektronického kurzu v systému Moodle na základě zadání některého ze spolupracujících vyučujících PF JU.


  :: Výukové materiály na eamos.cz sipka
  :: Výukové materiály na moodle.pf.jcu.cz sipka
  :: Výsledky zápočtových testů sipka
  :: Zpět na seznam Tématických plánů sipka

  :: Zpět na titulní stránku Nahoru