Petr Pexa - mobilní verze    

  Tématický plán KIN/0TVZ, 8TV (TVVZ, TVZZ, TVDP+PPVP)

 1. Interaktivní tabule, tablety
 2. Digitální fotografie, bitmapová grafika, Corel PhotoPaint
  • Digitální fotografie - základní pojmy, nastavení fotoaparátu, fotografické techniky
  • Přenos fotografií do PC, formáty souborů pro fotografie, komprese
  • Úprava fotografií - oříznutí, převzorkování, úprava jasu, kontrastu a intenzity
  • Úprava fotografií - rovnováha barev, režim barev, zaostření, 2D, 3D a speciální efekty
  • Úprava fotografií - vrstvy, nástroje malba a klonování, export do JPG
  • Tvorba bitmapové grafiky - kreslící nástroje, úpravy objektu, stín, export do GIF, PNG
  • Tvorba animovaných GIFů a AVI animací
 3. Vektorová grafika, Corel Draw
  • Počítačová grafika, vytváření grafických útvarů, vrstvení
  • Kreslící nástroje, úpravy objektu, stín, přechod, výplň, obrys
  • Řazení a seskupení objektů, 3D efekty, perspektiva, text na křivce
  • Práce s textem, obálka, perspektiva, osvětlení, rovinná a prostorová úprava
  • Export a import, tisk, práce se soubory
 4. Video
  • Video - základní pojmy, rozhraní pro přenos videa (DV-FireWire, S-video, A/V), videoformáty (AVI, MPG, MOV, WMV, 3GP), použitelné kompresní standardy a kodeky (MPEG-2, MPEG-4, DivX, XviD, H.264), rozlišení (S-VHS, DVD, HD ready, Full HD)
  • Záznam videa - nastavení digitální kamery, použitelné funkce, záznamová média (miniDV, paměťové karty)
  • Pinnacle Studio (Windows Live Movie Maker) - import videa do PC
  • Pinnacle Studio (Windows Live Movie Maker) - editace videa (střih, přechody, titulky, DVD menu), zvuková stopa (import externího zvuku), export videa
  • VirtualDub (Any Video Converter) - nastavení komprese, překódování videa, export zvukové stopy do WAV souboru
 5. E-learningové, testovací a komunikační systémy pro podporu distanční výuky
  • Moodle, MS Teams, MS Forms, Google Forms, Google Meet, Jitsi Meet
  • význam, funkce, ovládání
 6. Systém pro podporu řízení výuky Netop Vision
  • význam, funkce, ovládání
 7. Text To Speech (převod textu na řeč), OCR (optické rozpoznávání znaků)
  • význam, funkce, software
 8. Zvuk (volitelné téma, pokud ho stihneme)
  • Audio - základní pojmy, zdroje zvuku, záznamová média
  • Audiograbber - přenos zvuku do PC (CD, Line-in nahrávání), audioformáty (WAV, MID, MP3, WMA, OGG), kompresní standardy (MPEG-1 Layer 3, OGG), kodéry (Lame), bitrate, ID3-Tagy
  • Audacity - editace záznamu (střih zvuku, mix zvuků, efekty - odstranění šumu, praskání, fade-in, fade-out), editace ID3-Tagů, export mezi audioformáty (wav, mp3, ogg)

Požadavky na zápočet

1. zápočtový projekt: evaluovaná aplikace pro interaktivní tabuli na libovolné téma, nalezená na doporučených portálech a využitelná ve výuce vlastního studijního oboru.

2. zápočtový projekt: vlastní aplikace pro interaktivní tabuli na libovolné téma, vytvořená v prostředí Smart Notebook s využitím šablon Lesson Activity Toolkit resp. Smart Lab, využitelná ve výuce vlastního studijního oboru.

3. zápočtový projekt:sada cca 10 ks upravených fotografií v programu pro práci s bitmapovou grafikou.

4. zápočtový projekt: sada 10 ks osobních vizitek na stránce formátu A4 vytvořená v programu pro práci s vektorovou grafikou.

5. zápočtový projekt: sestříhaný a ozvučený videoklip (z vlastního videozáznamu nebo DVD s libovolnými filmy) s menu, titulky a přechody zpracovaný libovolným programem pro střih videa (Windows Movie Maker, Pinnacle Studio). Výstupním formátem těchto projektů bude *.avi s DivX resp. XviD kodekem pro použití na webu, podkladová hudba bude zpracována libovolným programem pro editaci zvuku.

6. zápočtový projekt: dynamická galerie vlastních upravených fotografií, zpracovaná programem pro střih videa s titulním snímkem, přechodovými efekty a podkladovou hudbou (ta bude opět zpracována libovolným programem pro editaci zvuku).

7. zápočtový projekt (volitelný, viz výše): mix cca 5 ks minutových a upravených mp3 ukázek z libovolného hudebního CD (minim. bitrate 128 kb/s) a upravený line-in záznam z libovolného zdroje (TV, rádio, hudební věž, internetové rádio, YouTube, apod.)


  :: Výukové materiály sipka
  :: Užitečný software pro zpracování multimédií sipka
  :: Užitečný software pro zpracování grafiky sipka
  :: Zpět na seznam Tématických plánů sipka

  :: Zpět na titulní stránku Nahoru